Penguin มากมายต้องจบชีวิตด้วยการถูกขังในช่องน้ำแข็งแยก Penguin ไม่สามารถปีนขึ้นมาได้เพราะทางขึ้นก็ไม่มีและรอยแยกก็ลึกมาก สาเหตุของรอยแยกก็คือมนุษย์ มนุษย์ทำให้โลกร้อนขึ้น น้ำแข็งก็ละลายและเกิดรอยแยก ถ้าเราไม่อยากให้ Penguin ต้องตายเพราะน้ำแข็งแยกเราควรจะหยุดทำให้โลกร้อนขึ้น โดยการประหยัดน้ำ-ไฟ ไม่ปล่อยควันออกมาเพราะควันจะไปลด Oxygen ในอากาศและเราควรจะปลูกต้นไม้ทดแทนเพราะต้นไม้จะเพิ่ม Oxygen ในอากาศ เรามาช่วย Penguin กันหน่อยนะค่ะ


edit @ 2007/08/04 09:57:02

edit @ 1 Apr 2009 15:06:39 by I love penguin

Comment

Comment:

Tweet